vi-VNen-US
Tên văn bản : Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999
Số/ký hiệu văn bản Công ước số 182
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Công ước quốc tế
Ngày ban hành 15/03/2010
Chi tiết :

 Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999

Tải xuống