vi-VNen-US
Tên văn bản : Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu văn bản Số 1023/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 07/06/2016
Chi tiết :

 Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Tải xuống