vi-VNen-US
Tên văn bản : Nghị định số 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/ký hiệu văn bản 14/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 17/02/2017
Chi tiết :

 

Tải xuống