vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Số/ký hiệu văn bản Số 18/CT-TTg
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 16/05/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/052017/17/CT 18 Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.pdf

Tải xuống