vi-VNen-US
Tên văn bản : Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Số/ký hiệu văn bản Số 56/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 09/05/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/052017/17/NĐ 56 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 56.signed.pdf

Tải xuống