vi-VNen-US
Tên văn bản : Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trẻ em
Số/ký hiệu văn bản Số 1126/QĐ - LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 13/07/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/082017/14/Quy dinh chuc nang nhiem vu, quyen han cuc TE 2017.pdf.pdf

Tải xuống