vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc phê duyệt tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5
Số/ký hiệu văn bản Số 1165/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 21/07/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/082017/23/Văn bản hướng dẫn diễn đàn trẻ em 2017.zip

Tải xuống