vi-VNen-US
Tên văn bản : Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Document Code Số 1633 LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Publishers Bộ/Cơ quan ngang bộ
Category fields Chỉ đạo điều hành
Published date 16/10/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/102017/18/QD 1633 LÐTBXH - phan cong lanh dao Bo - 16 Oct 2017.pdf

Tải xuống