vi-VNen-US
Tên văn bản : Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về trẻ em
Số/ký hiệu văn bản Số 1216/QĐ-UBQGVTE
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 01/12/2017
Chi tiết :

 

Tải xuống