vi-VNen-US
Tên văn bản : Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Số/ký hiệu văn bản Số 599/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 22/12/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/122017/27/kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em 599.signed.pdf

Tải xuống