vi-VNen-US
Tên văn bản : Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
Document Code Số 2080/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Publishers Chính phủ
Category fields Quy phạm pháp luật
Published date 22/12/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/122017/28/2điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025-QD2080.signed.pdf

Tải xuống