vi-VNen-US
Tên văn bản : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Số/ký hiệu văn bản Số 151/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 26/12/2017
Chi tiết :

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tải xuống