vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
Số/ký hiệu văn bản Số 47/CT-TTg
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 27/12/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/012018/19/Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 47.signed.pdf

Tải xuống