vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Document Code Số 217/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Publishers Chính phủ
Category fields Chỉ đạo điều hành
Published date 13/02/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/032018/07/Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.217.signed.pdf

Tải xuống