vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Số/ký hiệu văn bản Số 217/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 13/02/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/032018/07/Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.217.signed.pdf

Tải xuống