vi-VNen-US
Tên văn bản : Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Document Code 167/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Publishers Chính phủ
Category fields Quy phạm pháp luật
Published date 31/12/2017
Chi tiết :

 

Tải xuống