vi-VNen-US
Tên văn bản : BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12
Số/ký hiệu văn bản Số 122/2017/TT-BTC
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 15/11/2017
Chi tiết :

 

Tải xuống