vi-VNen-US
Tên văn bản : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2016/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Số/ký hiệu văn bản Số: 130/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 04/12/2017
Chi tiết :

 

Tải xuống