vi-VNen-US
Tên văn bản : HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Số/ký hiệu văn bản Số: 144/2017/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 29/12/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/032018/13/TT 144.2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.docx

Tải xuống