vi-VNen-US
Tên văn bản : Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Số/ký hiệu văn bản Số 80/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 17/07/2017
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/072018/18/Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 80.signed.pdf

Tải xuống