vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc đầu tư dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ"
Số/ký hiệu văn bản 859/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 04/07/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/072018/19/QD 859 - dau tu DA UNICEF - 04 July 2018.pdf

Tải xuống