vi-VNen-US
Tên văn bản : Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam" do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ
Số/ký hiệu văn bản 860/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 04/07/2018
Chi tiết :

 

Tải xuống