vi-VNen-US
Tên văn bản : về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam" do Quỹ nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ năm 2018
Số/ký hiệu văn bản 861/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 04/07/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/072018/19/QD 861 - KH 2018 DA UNICEF - 04 July 2018.pdf

Tải xuống