vi-VNen-US
Tên văn bản : Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Số/ký hiệu văn bản 09/2018/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 28/09/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/092018/17/TT09BLDTBXH quy trình trợ giúp trẻ em HIVAIDS.pdf

Tải xuống