vi-VNen-US
Tên văn bản : Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Số/ký hiệu văn bản Số 127/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 21/09/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/102018/03/127 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 2018 ND-CP.signed.pdf

Tải xuống