vi-VNen-US
Tên văn bản : Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/ký hiệu văn bản Số 140/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 08/10/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/102018/31/140 2018 ND-CP.signed Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.pdf

Tải xuống