vi-VNen-US
Tên văn bản : Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
Số/ký hiệu văn bản 36/2018/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 26/12/2018
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/012019/09/TT362018BLDTBXH Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em.pdf

Tải xuống