vi-VNen-US
Tên văn bản : Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
Số/ký hiệu văn bản Số 33/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 08/01/2019
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/012019/24/33.signed_01 Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.pdf

Tải xuống