vi-VNen-US
Tên văn bản : về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em đến năm 2023
Số/ký hiệu văn bản 841/KHPH-TE-HĐĐTW
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Quy phạm pháp luật
Ngày ban hành 27/01/2020
Chi tiết :

 

Tải xuống