vi-VNen-US
Tên văn bản : V/v triển khai Dự tán Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020
Số/ký hiệu văn bản Số 55/TE-KHTC
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Cục BVCSTE
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Ngày ban hành 19/02/2020
Chi tiết :

 /Portals/0/users/admin/032020/10/55.2020.pdf

Tải xuống