vi-VNen-US
Tên văn bản : Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973
Số/ký hiệu văn bản Công ước số 138
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Công ước quốc tế
Ngày ban hành 16/04/2010
Chi tiết :

Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973

Tải xuống