vi-VNen-US
Số văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhDownload
Công ước số 138 Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973 16/04/2010
Công ước số 182 Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 15/03/2010
Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em 02/09/1990