vi-VNen-US
Số văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhDownload
841/KHPH-TE-HĐĐTW về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em đến năm 2023 27/01/2020
5533/KH-BLĐTBXH-BGDDT về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông đến năm 2025 19/12/2019
FILE THIẾT KẾ MẪU QUẢNG BÁ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111 04/10/2019
TỜ RƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TỜ RƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM 01/07/2019
Số 2016/KH-UBQGVTE Kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành tình hình thực hiện quyền trẻ em và công tác trẻ em năm 2019 24/05/2019
Số 555/QĐ-TTg Quyết định số 555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em 14/05/2019
Số 33/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 08/01/2019
06/QĐ-TTg Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 03/01/2019
36/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 26/12/2018
Số 1438/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 29/10/2018
Trang 1 / 16Đầu tiên   Trang trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng