vi-VNen-US
Lãnh đạo Cục Trẻ Em
 
1. Cục trưởng Đặng Hoa Nam
 Điện thoại: 024 08048217
- Phụ trách chung mọi hoạt động của Cục
- Trực tiếp phụ trách
+ Công tác Kế hoạch – Tổng hợp
+ Công tác tổ chức cán bộ
+ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông
 
2. Phó Cục trưởng Vũ Thị Kim Hoa
 Điện thoại: 024 37478458
+ Phụ trách phòng Chăm sóc trẻ em
+ Phó Giám đốc Bản quản lý, giúp Cục trưởng quản lý "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam".
 
3. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga
 Điện thoại: 024 37478460
+ Phụ trách phòng Bảo vệ trẻ em
+ Phụ trách phòng Phát triển và Tham gia của Trẻ em
 
4. Phó Cục trưởng Võ Vĩnh Nam
  Điện thoại: 024 37478423
+ Phụ trách Văn phòng Cục; Phòng Kế hoạch - Tài chính
+ Giúp Cục trưởng công tác Kế hoạch khi được phân công
 
 Lãnh đạo các phòng, đơn vị Cục trẻ em
 
1. Phòng Bảo vệ trẻ em
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng phòng
Điện thoại: 024 37478459
2. Phòng Chăm sóc trẻ em
Bà Châu Thị Minh Anh - Trưởng phòng
Điện thoại: 024 3747 8426
3. Phòng Phát triển và tham gia của trẻ em
Bà Phạm Thị Thuỷ - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 024 37478903
4. Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Phụ trách Phòng - Phó Cục trưởng Võ Vĩnh Nam
Điện thoại: 024 37472328
5. Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông
Ông Vũ Dũng - Giám đốc
Điện thoại: 024 08048415
6. Văn phòng Cục
Điện thoại: 024 66713711