vi-VNen-US
Lãnh đạo Cục Trẻ Em
 
1. Cục trưởng Đặng Hoa Nam
 
Điện thoại: (84-4)  08048217
- Phụ trách chung mọi hoạt động của Cục
- Trực tiếp Phụ trách
+ Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
+ Phòng Kế toán - Tài vụ
+ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông
+ Công tác tổ chức cán bộ
 
2. Phó Cục trưởng Vũ Thị Kim Hoa
 
Điện thoại: (84-4) 37478458
+ Phụ trách phòng Chăm sóc trẻ em
+ Phó Giám đốc Bản quản lý, giúp Cục trưởng quản lý "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam".
 
3. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga
 
Điện thoại: (84-4) 37478460
+ Phụ trách phòng Bảo vệ trẻ em
+ Phụ trách phòng Phát triển và Tham gia của Trẻ em
 
4. Phó Cục trưởng Võ Vĩnh Nam
 
 Điện thoại: (84-4) 37478423
+ Phụ trách Văn phòng Cục
+ Giúp Cục trưởng công tác Kế hoạch khi được phân công
 
 
Lãnh đạo các phòng, đơn vị Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 
1. Phòng Bảo vệ trẻ em
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng phòng
Điện thoại: (84-4) 37478459
2. Phòng Chăm sóc trẻ em
Bà Châu Thị Minh Anh - Trưởng phòng
Điện thoại: (84-4) 3747 8426
3. Phòng Phát triển và tham gia của trẻ em
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Trưởng phòng
Điện thoại: (84-4) 37478423
4. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
Bà Đỗ Thúy Hằng - Trưởng phòng
Điện thoại: (84-4) 37472328
5. Văn phòng cục
Ông Đỗ Anh Tuấn  - Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách Văn Phòng 
Điện thoại: (84-4) 3747 84 25
6. Phòng Kế toán - Tài vụ
Bà Lê Thị Kim Thoa - Kế toán trưởng
Điện thoại: (84-4) 37478427
7. Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông
Ông Vũ Văn Dũng - Giám đốc
Điện thoại: (84-4) 08048415