vi-VNen-US
25/05/2015 4:26:09 CH
Sau 21 năm triển khai Tháng hành động vì trẻ em (từ năm 1994 đến nay) và thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, Tháng hành động vì trẻ em tiếp tục là chiến dịch truyền thông, vận động chính sách, vận động xã hội thường niên được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở với mục đích tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em.
21/05/2015 9:38:57 SA
Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội. Dự kiến dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào tháng 10 năm 2015.
28/10/2014 9:36:34 SA
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của ngày càng nhiều du khách nước ngoài. Số lượng người du lịch trong nước cũng tăng lên do thu nhập và chất lượng sống của người dân được cải thiện. Phát triển du lịch cũng đồng thời tạo nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế, xã hội và trao đổi văn hóa. Đương nhiên trẻ em Việt Nam nói chung được hưởng lợi tạo ra từ du lịch. Nhưng không thể không cảnh báo các nguy cơ xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em cũng bởi du lịch, đặc biệt ở những nơi có lưu lượng du khách lớn.
17/12/2013 9:31:00 SA
Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 1.555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng hành động vì trẻ em hàng năm được phát động để nhắc nhở sự quan tâm và trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với trẻ em. Đây cũng là dịp để tạo ra những bước chuyển lớn về nhận thức, tầm nhìn và hành động cho “sự nghiệp trăm năm trồng người” của đất nước.
08/12/2013 9:05:16 SA
Sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn làm tốt công tác này, trước hết cần có chủ trương, chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô, tiếp đó là tổ chức thực hiện chặt chẽ, có bài bản ở cơ sở.
08/12/2013 9:00:14 SA
Công ước LHQ về quyền trẻ em đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới ký và phê chuẩn, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy mà vấn đề quyền của trẻ em đã được các quốc gia đặt lên hàng đầu trong chương trình lập pháp và được đưa vào chiến lược hoặc chương trình phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Công ước về quyền trẻ em cũng đã mở đường cho việc tăng cường bảo vệ trẻ em theo quan điểm hệ thống, bảo đảm cho trẻ em quyền được bảo vệ, không bị xâm hại, xao nhãng, bạo lực, bóc lột và phân biệt đối xử. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm cả thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em.
08/12/2013 8:58:37 SA
Kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc (năm 1990) và ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 1991) tới nay, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với lĩnh vực này.
08/12/2013 8:57:28 SA
Tương lai của thế giới phụ thuộc vào trẻ em. Thế nhưng, cuộc sống của trẻ em hiện nay đang khiến người ta phải lo ngại. Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp bao gồm cả hỗ trợ tài chính, ngăn chặn hiện tượng bóc lột, cưỡng bức lao động trẻ em, nhưng tình trạng sử dụng lao động trẻ em toàn cầu không có dấu hiệu giảm bớt.

Trang 1/2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối