vi-VNen-US
Trà Vinh với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cập nhật ngày: 17/12/2013

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 1.555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng hành động vì trẻ em hàng năm được phát động để nhắc nhở sự quan tâm và trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với trẻ em. Đây cũng là dịp để tạo ra những bước chuyển lớn về nhận thức, tầm nhìn và hành động cho “sự nghiệp trăm năm trồng người” của đất nước.

Năm 2013, Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01/6 đến 30/6 được phát động với chủ đề: “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” với mong muốn tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, các bậc cha mẹ, các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách và toàn xã hội dành sự quan tâm và ưu tiên cho trẻ em; tạo cơ hội phát triển bình đẳng và môi trường an toàn, thân thiện cho mọi trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em, để trẻ không bị bạo lực, không bị xâm hại,…

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, an toàn lành mạnh cho trẻ em, thu hút sự tham gia tích cực của trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em;  Phối hợp với Tỉnh đoàn, Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh và khai mạc Hội trại trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi năm 2013 từ ngày 30 đến ngày 01 tháng 6 năm 2013. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức cho trẻ uống vi chất dinh dưỡng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hội thi như : Hội thi Sắc màu tuổi thơ, Hội thi tuyên truyền kể chuyện và giới thiệu sách thiếu nhi, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng, Hội thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức đưa các em nghèo vượt khó, học giỏi đi tham quan, giao lưu với thiếu nhi tỉnh bạn. Ngoài ra, nhân Tháng hành động vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ các suất học bổng, kinh phí phẫu thuật tim cho các em gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm đem lại cho các em cơ hội sống, học tập và hòa nhập cộng đồng.

 

          Cùng với thành tựu chung của tỉnh đạt được trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có những tiến bộ đáng kể : Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, các quyền của trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn. Cho đến nay, hầu hết các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được hưởng các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ở nhiều hình thức và điều kiện khác nhau. Đặc biệt “Tháng hành động vì trẻ em” hàng năm đã tạo ra bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,… Trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá đã có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; phong trào nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, ngăn chặn tình trạng trẻ em thất học, bỏ học giữa chừng,…đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em trong tỉnh nhà có những chuyển biến tích cực.

          Tuy nhiên, cũng có nhiều lý do khác nhau, công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em lại đang đứng trước nhiều thách thức mới. Tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có chiều hướng gia tăng. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên. Thông qua Tháng hành động vì trẻ em hàng năm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực. Không chỉ riêng Tháng hành động vì trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là một hoạt động xuyên suốt, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực không ngừng để xây dựng một môi trường mà ở đó tất cả trẻ em đều bình đẳng và có cơ hội phát triển tốt nhất. Để làm được điều này các ngành, các cấp cần tập trung một số giải pháp sau đây :

          Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn diện cả về nhận thức và hành động của toàn xã hội về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em; đặc biệt phổ biến, quán triệt Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Kế hoạch 32-KH/TU ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 đến từng Chi bộ, từng Đảng viên, làm hạt nhân cho việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình nghèo, gia đình có con em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 – 2020 và Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015.

 

Ưu tiên cho việc thực hiện các mục tiêu và quyền cơ bản của trẻ em, lựa chọn những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực trẻ em (nhất là trẻ em trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) của địa phương để tập trung giải quyết trong Tháng hành động vì trẻ em; đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện các quyền của trẻ em, tập trung vào việc tìm các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chưa đạt được, giải quyết những bức xúc đang đặt ra cho công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương và xem công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là một bộ phận không thể thiếu được trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của các ngành, các cấp và trong từng gia đình nhằm góp phần trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

          Động viên toàn xã hội tham gia các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, lang thang, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị ngược đãi bạo hành, bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em thất học, bỏ học giữa chừng, trẻ em phải làm việc xa nhà và làm việc nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm, trẻ em vi phạm pháp luật,… chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ăn, mặc,… điều quan trọng là giúp trẻ em được học tập, giảm tỷ lệ trẻ em thất học, bỏ học, lưu ban, thu hút trẻ em trở lại trường, tích cực phòng chống tệ nạn dụ dỗ trẻ em, tham gia buôn bán trẻ em, trẻ em nghiện hút ma tuý, trẻ em bị xâm hại, trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em lang thang kiếm sống. Nhà nước hỗ trợ cho gia đình có đối tượng trẻ em đặc biệt khó khăn thông qua các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, vay vốn tạo việc làm, cứu trợ xã hội.

          Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em từ tỉnh đến cơ sở, chú ý vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn để mọi trẻ em đều có cơ hội được hưởng quyền vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”; theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2013; đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các gia đình khắc phục khó khăn, làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt, gia đình có nhiều thế hệ nhưng thuận hòa, hiếu thảo, có nhiều đóng góp cho xã hội,…

 Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển đất nước, chiến lược phát triển con người bắt đầu từ công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hôm nay. Hy vọng rằng với sự chỉ đạo tích cực Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các mục tiêu vì trẻ em đã đề ra, với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành có liên quan thì chắc chắn rằng công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh nhà trong thời gian tới không chỉ dừng lại cao điểm của Tháng hành động vì trẻ em mà sẽ còn đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới ./.

Phan Thị Thanh Bình

                             Giám đốc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội