vi-VNen-US
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2015
Cập nhật ngày: 25/05/2015

Ảnh minh họa

Sau 21 năm triển khai Tháng hành động vì trẻ em (từ năm 1994 đến nay) và thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, Tháng hành động vì trẻ em tiếp tục là chiến dịch truyền thông, vận động chính sách, vận động xã hội thường niên được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở với mục đích tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em.

             Trong những năm vừa qua, bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (quyền được bảo vệ, quyền sống còn, quyền phát triển và quyền tham gia của trẻ em) đã và đang được thực hiện, trong đó quyền tham gia của trẻ em đóng vai trò quan trọng, là điều kiện đủ để bảo đảm thực hiện tốt nhất tất cả các quyền của trẻ em. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em chưa sâu, rộng, sự tham gia của trẻ em còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức so với các nhóm quyền còn lại (quyền sống còn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ).

Năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm: thực hiện Hiến pháp năm 2013 (Điều 37 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”); vận động cho việc xây dựng luật pháp, chính sách bảo đảm và thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em, cụ thể là quy định chi tiết việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2015 - 2020 và phát động toàn xã hội tạo điều kiện cho trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến của trẻ em thông qua các hoạt động: lấy ý kiến trẻ em về dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); dự thảo Chương trình Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp và Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 4 (Từ năm 2009 đến nay, Diễn đàn trẻ em quốc gia đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hoạt động vì trẻ em tổ chức định kỳ hai năm/lần. Diễn đàn có sự tham gia và đối thoại giữa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố với đại diện trẻ em Việt Nam. Thông qua Diễn đàn trẻ em ở địa phương và cấp quốc gia, đại diện trẻ em được thể hiện ý kiến về các vấn đề liên quan đến các em. Ngày 24/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp); thu thập ý kiến trẻ em về việc thực hiện các quyền của trẻ em nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Năm 2015 cũng là năm tròn 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Trong 25 năm qua, Nhà nước Việt Nam đã ưu tiên dành mọi nguồn lực cho trẻ em theo quan điểm dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Thực hiện quan điểm đó, hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã từng bước được hoàn thiện, được duy trì thực hiện, cập nhật cho phù hợp với tình hình mới nhằm hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực, rủi ro của khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đến trẻ em.

Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng đã được 08 Bộ, ngành tham gia góp ý, hoàn thiện.

Có 05 Bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có công văn chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống ngành dọc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015.

Tính đến ngày 22/5/2015, Ủy ban nhân dân 36 tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18 tỉnh, thành phố có kế hoạch và công văn hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015.

Các hoạt động chính trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 gồm:

1. Truyền thông

- Xây dựng các khẩu hiệu, thông điệp triển khai chủ đề và nội dung của Tháng hành động vì trẻ em.

- Xây dựng các hướng dẫn truyền thông; tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu; in ấn, phát hành áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung Tháng hành động vì trẻ em cho các cơ quan thông tin đại chúng.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em.

2. Vận động nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; ủng hộ nguồn lực để xây dựng công trình phúc lợi cho trẻ em; tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp và các hoạt động tham vấn ý kiến trẻ em hướng đến Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 4 (tháng 8 năm 2015).

4. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp tổ chức cho cấp ủy, chính quyền, các nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, các lớp dạy bơi phòng đuối nước cho trẻ em; tổ chức và khuyến khích trẻ em tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Các khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

1.     Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em;

2.     Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục;

3.     Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

4.     Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;

5.     Đầu tư cho trẻ em - Đầu tư cho tương lai đất nước.

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực cung cấp thông tin và hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2015.

Theo Phòng Phát triển và Tham gia của trẻ em.