vi-VNen-US
Lâm Đồng tích cực triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng cộng đồng an toàn”
Cập nhật ngày: 23/12/2017

Lâm Đồng xã hội hóa xây dựng hồ bơi trong trường học. Ảnh: Bích Thảo

Theo bà Lê Thị Thêu, phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2016-2017, triển khai Kế hoạch số 2689/KH-UBND, Sở LĐTBXH phối hơp với các ngành, địa phương thực hiện lồng ghép, đa dạng hóa hình thức truyền thông đến từng địa bàn, đối tượng… nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về tầm quan trọng trong vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) cho trẻ em.

 Chú trọng công tác phòng chống đuối nước

 
Theo báo cáo của các địa phương, trong năm 2017, toàn tỉnh có 462 trẻ em bị tai nạn thương tích. Số trẻ em tử vong là 19, trong đó 6 tai nạn giao thông, 13 tai nạn đuối nước. 
 
Trước tình trạng này, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn. Ngành LĐTBXH phối hợp với các đơn vị có liên quan phát động phong trào học bơi, dạy bơi trong toàn tỉnh, đặc biệt là tại một số địa phương có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao. Năm 2016, tổ chức 6 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa biết bơi (kinh phí 150 triệu đồng). Thông qua chương trình này, nhiều đối tượng - nhất là các bậc cha mẹ và học sinh được tham gia học tập và trao đổi kinh nghiệm cũng như các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu TNTT trẻ em, đặc biệt là đuối nước. 
 
Năm 2017, thực hiện Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước; nội dung cụ thể như: kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu cho cán bộ làm công tác thể dục, thể thao cấp huyện, xã, phường, thị trấn. 
 
Toàn tỉnh có 12 hồ bơi, tại các hồ bơi, trong mùa hè có trên 500 trẻ em của các gia đình tại địa phương tham gia các lớp học bơi, có sự hướng dẫn của giáo viên thể dục thể thao được đào tạo về dạy bơi, nguồn kinh phí chủ yếu là cha, mẹ trẻ em hỗ trợ để cho các em biết bơi, ngoài ra còn có một số nhà hảo tâm hỗ trợ, hoặc một số hồ bơi dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

 
 
Cần tuyên truyền cho trẻ em dân tộc về phòng chống TNTT. Ảnh: Khánh Phúc

Lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trong các hoạt động
 
Thời gian qua, Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng không xây dựng thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống TNTT trẻ em, nhưng chủ yếu phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai thực hiện mô hình “xây dựng cộng đồng an toàn”. Các địa phương đã lồng ghép xây dựng thí điểm các mô hình phòng chống TNTT trẻ em; các xã, phường, thị trấn cam kết thực hiện tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 
 
Thực hiện tốt: Môi trường gia đình an toàn; Cộng đồng an toàn; Trường học an toàn, Khu Du lịch an toàn phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em… nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các bậc cha mẹ, giáo viên và học sinh trong công tác phòng, chống TNTT trẻ em. Hàng quý trong năm, Sở LĐTBXH phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể lồng ghép nội dung phòng, chống TNTT trẻ em vào các chương trình chương trình kiểm tra, giám sát tại địa phương, các khu vui chơi giải trí, điểm du lịch…
 
Mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với công tác phòng, chống TNTT trẻ em, nhưng một bộ phận xã hội chưa thật sự quan tâm nhiều đến trẻ em và các hoạt động trợ giúp chưa thật sự mang tính xã hội hóa cao, mới chỉ tập trung ở những sự vụ, sự việc đã xảy ra.
 
Nguyên nhân chủ yếu gây TNTT cho trẻ em chủ yếu là môi trường cộng đồng còn thiếu kiến thức về phòng, chống; sự bất cẩn, các trang thiết bị an toàn cho trẻ em chưa được sử dụng phổ biến, môi trường xã hội còn tiềm ẩn gây TNTT; một số địa phương còn hạn chế về công tác truyền thông phòng, chống TNTT, tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước.
 
Nhận thức của gia đình và cộng đồng với công tác phòng, chống TNTT trẻ em chưa đầy đủ, phần nào còn xem nhẹ; một số bộ phận gia đình còn khó khăn, tập trung lo kinh tế gia đình, ít dành thời gian cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; do mâu thuẫn gia đình, nhiều thói quen, tập quán làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống TNTT trẻ em. 
 
Trước thực trạng đó, theo bà Lê Thị Thêu, cần cung cấp các sản phẩm truyền thông phù hợp và đầu tư kinh phí cho địa phương nhằm thực hiện: nâng cao năng lực, tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cán bộ các tại địa phương, gia đình, trẻ em được tiếp cận, nắm bắt công tác phòng, chống TNTT cho trẻ em; xã hội hóa nhằm xây dựng các mô hình mô hình phòng, chống TNTT, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương. 
 
Bên cạnh đó, cần có các chính sách thiết thực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
 
Ngoài ra, cần ban hành chế tài xử lý có tính răn đe đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân để trẻ em bị TNTT, tai nạn giao thông, đuối nước. Đề xuất củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; xây dựng và thực hiện chính sách phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn dân cư.
Theo tapchigiadinhvatreem