vi-VNen-US
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động Trẻ em
Cập nhật ngày: 21/03/2018

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu khai mạc Hội thảo.

Thực hiện công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam thông qua hỗ trợ sửa đổi, bổ sung pháp luật về trẻ em với những nội dung liên quan tới lao động trẻ em và người chưa thành niên và hỗ trợ chuẩn bị cho điều tra quốc gia về lao động trẻ em năm 2018, ngày 21/3 tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với tổ chức ILO Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tư vấn xây dựng pháp luật về lao động trẻ em”. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp dự và chủ trì Hội thảo.

 Tham dự Hội thảo còn có đại diện các Bộ, ngành địa phương, các hiệp hội, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia đến từ Văn phòng ILO tại Thụy Sĩ. 


Việt Nam có nhiều nỗ lực trong giải quyết vấn đề LĐTE
 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết: Việt Nam có nhiều nỗ lực trong giải quyết vấn đề LĐTE. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Việt Nam đã phê chuẩn công ước ILO 138 về độ tuổi tối thiểu và công ước ILO 182 về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. 
 

Việt Nam cũng ban hành hệ thống luật pháp và chính sách nhằm hiện thực hóa quyền của trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE. Bộ Luật Lao động năm 2012 đã có các quy định về độ tuổi lao động tối thiểu, thời giờ làm việc và điều kiện làm việc, quy định về lao động đối với người chưa thành niên. Luật trẻ em được quốc hội thông qua tiếp tục có các quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm bóc lột trẻ em, quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng, của các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế trong việc phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE giai đoạn  2016-2020. “Đây là thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam” vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh. 

Thời gian qua, Việt Nam cũng đã triển khai Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE”. Dự án đã có nhiều đóng góp cho việc triển khai các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn, triển khai các mục tiêu của Việt Nam trong việc phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE. 
 
 
Các đồng chí chủ trì Hội thảo. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về LĐTE

LĐTE đang là vấn đề toàn cầu, theo ước tính của ILO, có khoảng 168 triệu LĐTE. Việc trẻ em phải lao động sớm đã và đang để lại hậu quả nặng nề như ảnh hưởng tới sự phát triển hài hòa của trẻ em, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, nhất là chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Việc tham gia lao động sớm cản trở trẻ em hướng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý; cản trở việc tiếp cận và thụ thưởng nền giáo dục phù hợp; cản trở việc chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho các em. 

Tại Việt Nam, theo Báo cáo Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012 do Bộ LĐTBXH, ILO và Tổng cục thống kê thực hiện, có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi, chiếm 9,6% tổng dân số trẻ em. 

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết. Trong đó, có mục tiêu 8.7 với mục tiêu xóa bỏ cưỡng bức lao động, chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Đồng thời, Việt Nam đang bước sang năm thứ 3 thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình phòng ngừa giảm thiểu LĐTE” – có thể nói đây là giai đoạn quan trọng để đưa ra các quyết định thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ vào năm 2020 và các cam kết đã phê chuẩn. Trong đó, việc hoàn thiện ban hành các văn bản đảm bảo thực hiện Luật Trẻ em năm đóng vai trò rất quan trọng. 
 
 
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em. 

Năm 2018, Việt Nam đang hoàn thành việc ban hành các văn bản đảm bảo thực hiện Luật Trẻ em 2016, trong đó có nội dung liên quan đến vấn đề nhận dạng LĐTE, các quy trình can thiệp phòng ngừa LĐTE, triển khai khảo sát quốc gia về LĐTE, đang trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động…  Bên cạnh hệ thống pháp luật liên quan đến LĐTE đang dần hoàn thiện, phù hợp và hài hòa với luật pháp quốc tế, vẫn còn hạn chế trong các quy định liên quan tới vấn đề LĐTE, đặc biệt trong việc quy định rõ xác định LĐTE. 

Theo ông Chang Hee – Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, LĐTE không chỉ gây ảnh hưởng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung mà còn gây ảnh hưởng lớn đối với quan hệ thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và các nghĩa vụ tuân thủ về tiêu chuẩn lao động trong các hiệp định thương mại. Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia về Ngăn ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em ở Việt Nam" (ENHANCE) do Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tài trợ, trong đó Bộ LĐTBXH là cơ quan chủ quản và ILO là cơ quan điều hành, nhằm mục đích hỗ trợ cải thiện và gắn kết hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến lao động trẻ em, phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như hỗ trợ cho việc thực hiện lại cuộc Điều tra quốc gia về Lao động trẻ em. Thông qua việc đạt được mục tiêu này, dự án sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. 

Ông Chang Hee – Lee cho rằng, thông tin và số liệu thống kê chi tiết về bản chất và mức độ LĐTE cần được thu thập và cập nhất, để làm căn cứ cho việc xác định những ưu tiên hành động quốc gia nhằm xóa bỏ LĐTB, đặc biệt để nghiêm cấm và loại bỏ những hình thức LĐTE tồi tệ nhất như một vấn đề cấp thiết. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế của ILO, các đại biểu bộ ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị cho việc hướng dẫn xác định LĐTE, trong việc sửa đổi quy định liên quan tới LĐTE trong các văn bản quy định của pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm trong việc khảo sát về LĐTE… Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định, những thông tin được đưa ra từ Hội thảo đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động trẻ em. 
Theo tapchigiadinhvatreem