vi-VNen-US
Hội thảo Tập huấn công tác trẻ em và vận hành cơ sở dữ liệu năm 2018
Cập nhật ngày: 13/04/2018

Toàn cảnh hội thảo

Ngày 12/4, tại Đà Nẵng, Cục Trẻ em tổ chức Hội thảo - Tập huấn về công tác Trẻ em và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu năm 2018. Tới dự Hội thảo gồm Lãnh đạo, cán bộ phòng Trẻ em của 31 Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội các tỉnh/ Tp khu vực phía Bắc, cùng các phòng, đơn vị chức năng của Cục.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Đặng Hoa Nam nhấn mạnh trẻ em luôn  là nguồn nhân lực của tương lai của đất nước, trẻ em luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam, của toàn xã hội và mỗi gia đình. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản luật pháp, chính sách dành cho trẻ em, tham gia phê chuẩn công các điều ước quốc tế nhằm đảm các quyền trẻ em. Theo đó Cục trưởng định hướng cho địa phương những vấn đề trọng tâm về công tác trẻ em năm 2018 và hướng dẫn thực hiện  các giải pháp, hoạt động trọng tâm cụ thể như: Quyết định số 2361/QĐ-TTG ngày 22/12/2015 phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 07/6/2016, Quyết định số 1023/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: “Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển”. 

 

    Cục trưởng Đặng Hoa Nam định hướng trọng tâm công tác trẻ em 2018  

Cũng tại hội thảo này, Các phòng chuyên môn của Cục cũng đã trình bày các giải pháp, hoạt động trọng tâm trong năm 2018 tại các Quyết định 234/ QĐ-TTG ngày 05/2/2016 phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2016-2020; Quyết định 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 phê duyệt chương trình hành đồng quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 1235 QĐ-TTG ngày 03/8/2015 phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 và cũng tại hội nghị các đại biểu địa phương cũng chia nhóm thảo luận các vấn đề nêu trên, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong việc thực hiện quyết định số 34/2014 QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.