vi-VNen-US
Lao động trẻ em: Lợi trước mắt, hại lâu dài
Cập nhật ngày: 26/06/2018

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà; Giám đốc ILO tại Việt Nam Chang Hee Lee; Quyền Phó Đại sứ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Greenfiel dự và chủ trì Diễn đàn.

Đó là thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn “Vận động chính sách và giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em - Vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Văn phòng tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 25/6/2018.

 Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà; Giám đốc ILO tại Việt Nam Chang Hee Lee; Quyền Phó Đại sứ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Greenfiel dự và chủ trì Diễn đàn. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương và một số địa phương... 


Thế giới nỗ lực phòng ngừa lao động trẻ em (LĐTE)

Lao động trẻ em đang là vấn đề toàn cầu. Theo ước tính của tổ chức ILO, hiện có khoảng 152 triệu lao động trẻ em và khoảng 73 triệu trẻ em làm các công việc độc hại, có nguy cơ cao phải chịu các tai nạn thương tích và bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng phát triển về thể chất và tâm lí, các em còn chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm làm việc và có nhận thức hạn chế về các mối nguy hiểm liên quan đến công việc. 
 
 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Diễn đàn, Giám đốc ILO tại Việt Nam khẳng định việc trẻ em phải lao động sớm đã và đang để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm lý hài hòa của các em, cản trở việc tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục phù hợp, ảnh hưởng tới tương lai của chính các em, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Lao động trẻ em trở thành vấn đề toàn cầu, đặt ra cho tất cả các quốc gia trên thế giới một thách thức, một trách nhiệm cần phải thúc đẩy hơn nữa nỗ lực trong việc thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ lao động trẻ em.
 
Do đó, ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em lấy khẩu hiệu “Vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh” - tập trung vào nhu cầu toàn cầu về cải thiện sức khỏe và an toàn của thế hệ lao động trẻ và chấm dứt lao động trẻ em. Chiến dịch này hướng đến thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 8.7 về chấm dứt các hình thức lao động trẻ em đến năm 2025. Để đạt được những mục tiêu vì lợi ích của thế hệ tương lai của lưc lượng lao động toàn cầu đòi hỏi phải có cách tiếp cận phối hợp và đồng bộ để loại bỏ lao động trẻ em và thúc đẩy văn hóa về an toàn và vệ sinh lao động. 

Sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa trẻ em dưới độ tuổi lao động tối thiểu ra khỏi mọi hình thức lao động trẻ em, bao gồm các hình thức lao động nguy hiểm và tồi tệ nhất, và đảm bảo rằng trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và được đi học ít nhất đến khi trẻ hoàn thành giáo dục bắt buộc và đạt độ tuổi lao động tối thiểu.
 
 
Giám đốc ILO tại Việt Nam Chang Hee Lee cho rằng lao động trẻ em là vấn đề toàn cầu.

Việt Nam cam kết giải quyết vấn đề lao động trẻ em

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam đã cam kết giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua việc ban hành hệ thống luật pháp, chính sách nhằm đảm bảo phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. 
 
Bộ luật Lao động năm 2012 đã có các quy định về độ tuổi lao động tối thiểu, thời giờ làm việc và điều kiện làm việc, quy định về lao động đối với người chưa thành niên; Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Trẻ em tiếp tục có các quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm bóc lột trẻ em, quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng, chủ đề ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm 2018 “Vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh” có ý nghĩa thiết thực khi toàn cầu đang cam kết triển khai việc phòng ngừa lao động trẻ em. Việt Nam đã có các quy định của luật pháp và triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em, đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết, trong đó có mục tiêu 8.7 về xoá bỏ cưỡng bức lao động, chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại, mua bán người và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em nặng nhọc, nguy hiểm nhất. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế để đưa ra các giải pháp phù hợp, sự phối hợp chặt chẽ của các bên cho việc phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam, đặc biệt là lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và cải thiện an toàn, sức khỏe cho người lao động trẻ để xây dựng một thế hệ người lao động tương lai làm việc có năng suất, có thu nhập tốt và có khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, để giải quyết vấn đề lao động trẻ em cần có sự tham gia tích cực, sự liên kết, phối hợp chặt chẽ của tất cả các đối tác trong xã hội, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng. 

Ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, trong bối cảnh hội nhập và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs), việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động, trong đó có lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng sẽ ngày càng được được quan tâm hơn. Do đó, việc giảm thiểu và tiến tới chấm dứt lao động trẻ em phải được thay đổi từ nhận thức của chính trẻ em, gia đình, cộng đồng và người sử dụng lao động. 
 
Với sự hỗ trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ LĐTBXH đang triển khai Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang từ năm 2015, tập trung vào giảm thiểu lao động trẻ em trong một số ngành, nghề trọng điểm như may mặc, nông nghiệp, thủy sản, thủ công mỹ nghệ….
Theo giadinhtreem.vn