vi-VNen-US
Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam
Cập nhật ngày: 11/12/2018

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam

Ngày 10/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Unicef Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Dự án Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”.

 Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà; bà Lesley Miller, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam; ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Giám đốc Ban quản lý dự án; đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các  đơn vị trong Bộ và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân, cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, các bạn bè quốc tế luôn quan tâm đến công tác trẻ em. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật, chính sách; triển khai các biện pháp an sinh xã hội và các giải pháp, mô hình, dịch vụ để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích; phát triển và vận hành các dịch vụ bảo vệ chuyên biệt cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; củng cố năng lực và tăng cường công tác truyền thông.
 

 

Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 06/8/2018 vừa qua, chúng tôi đi giám sát ở các địa phương cũng đã thấy công tác trẻ em được quan tâm nhiều hơn, có sự chuyển biến tích cực, chính quyền địa phương đã có bố trí cán bộ làm công tác trẻ em ở cấp xã, ở cơ sở, cũng quan tâm đầu tư, phân bổ ngân sách tăng từ 5 – 50%”.
 
 
 
 
Bà Lesley Miller, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban quản lý Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”; các bộ, ngành, các địa phương và đặc biệt là sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của bà Lesley Miller và các cán bộ chương trình của UNICEF tại Việt Nam cùng các đơn vị đồng thực hiện đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động bám sát các mục tiêu của văn kiện dự án. Chính vì vậy, mặc dù mới được triển khai trong thời gian 5 tháng nhưng  tỷ lệ giải ngân đạt 80% (trong đó có 4/6 mục tiêu đạt 100%). Nhờ đó, đã góp phần  trong việc bảo đảm phúc lợi xã hội, cải cách pháp luật, chính sách, vì sự phát triển toàn diện của trẻ em và bảo đảm quyền của trẻ em Việt Nam ngày càng tốt hơn.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng giao Cục Trẻ em quan tâm các vấn đề thực trạng hiện nay, kiểm tra thông tin, xây dựng đề xuất hướng giải pháp với Bộ, Chính phủ; đồng thời đề nghị Ban quản lý dự án và các đối tác cùng thực hiện Dự án quan tâm các nội dung chính sau đây:
 
Thứ nhất, nâng cao năng lực trong việc xây dựng, theo dõi và giám sát thực hiện pháp luật, chính sách và các chương trình liên quan đến quyền trẻ em, nhất là việc triển khai Luật Trẻ em, các văn bản hướng dẫn Luật. Việc triển khai luật TE vào cuộc sống còn hạn chế, vẫn còn những vấn đề nóng về vi phạm quyền trẻ em do thầy cô giáo và học sinh đều không biết về quyền trẻ em. Cần quan tâm triển khai các chương trình đã được phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020; và cả 02 Đề án mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 10 vừa qua (liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em mà chúng ta đang thảo luận tại đây hôm nay), đó là Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng và Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025.
 
 
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Giám đốc Ban quản lý dự án trình bày kết quả chính của năm 2018 và dự thảo kế hoạch 2019
 
Thứ hai, tăng cường triển khai các biện pháp an sinh xã hội nhằm giải quyết vấn đề nghèo đa chiều và trẻ em dễ bị tổn thương; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đại diện Cục BTXH và Vụ PC cũng cần phối hợp với Cục TE để triển khai những vấn đề này. Tôi và Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phụ trách vấn đề này để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới theo nhiệm vụ được phân công.
 
Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý, chính sách, tài liệu để hệ thống bảo vệ trẻ em vận hành tốt hơn, trong đó có dịch vụ tư pháp thân thiện với trẻ em và thúc đẩy phát triển nghề công tác xã hội; nghiên cứu xây dựng Luật công tác xã hội (Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo việc xây dựng Luật CTXH để giải quyết các vấn đề về trẻ em), Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
 
Thứ tư, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức; xây dựng Chiến lược truyền thông quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.
 
Thứ năm, hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực, đào tạo cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở, trong đó giao cho Cục Trẻ em làm đầu mối, bố trí một phần ngân sách hỗ trợ của nhà nước để thực hiện đào tạo cán bộ của Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức có liên quan.
 
 
Bà Trương Như Hoa, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện Dự án năm 2018, những vấn đề nóng về quyền trẻ em, những vấn đề mới xảy ra, như: bạo hành trẻ em trong trường học, nâng cao năng lực, truyền thông về vấn đề bảo đảm quyền của người dạy, người học... Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đồng ý về vấn đề đưa nội dung trẻ em trong các định hướng an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Còn đại diện của Trung ương Đoàn cũng đề xuất về vấn đề nâng cao lực lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở. 
Theo http://giadinhvatreem.vn