vi-VNen-US
Kế hoạch triển khai phát hành văn bản có chữ ký số
Cập nhật ngày: 05/04/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra công tác triển khai Hệ điều hành trực tuyến và Chữ ký số tại Trung tâm Thông tin

Sáng ngày 05/4/2019, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử đã chủ trì cuộc họp, kiểm tra về triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tình hình kết nối vào Trục liên thông văn bản quốc gia và kế hoạch triển khai phát hành văn bản chữ ký số. Tham dự buổi làm việc với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ LĐ-TBXH ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn Phòng Bộ LĐ-TBXH; ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ LĐ-TBXH; ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ LĐ-TBXH cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

 Tại buổi làm việc, ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo Bộ trưởng cụ thể về kết quả triển khai như: Đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để đăng ký và cấp được trên 100 chứng thư số chuyên dùng cho công chức, viên chức thuộc Bộ; Trung tâm Thông tin đã phối hợp với Văn phòng Bộ nâng cấp Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa 5.0 lên phiên bản 6.0, trong đó: đã kết nối với Trục Liên thông văn bản điện tử của Văn phòng Chính phủ thông qua một định dạng trao đổi văn bản thống nhất; Trên eMolisa đã cho phép người dùng ký văn bản điện tử, ký các nội dung chỉ đạo, bút phê của lãnh đạo bằng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ; eMolisa đã hỗ trợ giao diện thân thiện trên thiết bị di động như Ipad, máy tính bảng, điện thoại di động.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung trò chuyện trực tuyến với cán bộ Ngành LĐ-TBXH

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, ứng dụng chữ ký số điện tử là yêu cầu bắt buộc của Chính phủ, do đó, Bộ  cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung này. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị cần có lộ trình tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phân công xử lý và phát hành văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống eMolisa. Trước mắt, cần thực hiện nghiêm túc việc chỉ gửi văn bản điện tử sử dụng chữ ký số để đảm bảo thông suốt với Trục văn bản quốc gia đối với các loại văn bản được qui định là không gửi văn bản giấy.

Cùng với đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm cần phải quán triệt, xây dựng qui chế quản lý, tổ chức tập huấn để triển khai cho đồng bộ và thông suốt. "Về hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng, vấn đề là cần tập huấn, truyền thông và tăng cường kiểm tra, giám sát để việc tổ chức triển khai đồng bộ và hiệu quả” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng đã trực tiếp kiểm tra trực tiếp việc vận hành hệ thống điều hành trực tuyến dự kiến sẽ được triển khai tại Bộ trong năm 2019.

 Theo molis.gov.vn