vi-VNen-US
Hội thảo “Quyền của người chưa thành niên trong Bộ luật Lao động sửa đổi”
Cập nhật ngày: 23/04/2019

Quang cảnh Hội thảo

Sáng ngày 23/4/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐ-TBXH, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo “Quyền của người chưa thành niên trong Bộ Luật Lao động sửa đổi”. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc Hội Lê Thị Nguyệt; Ủy viên thường trực của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ liên quan và đại diện nhóm thanh niên.

 Hội thảo "Quyền của Người chưa thành niên trong sửa đổi Bộ luật Lao động" tập trung nghiên cứu và thảo luận về một trong những nội dung quan trọng được Bộ Luật Lao động quy định thành một Chương riêng (Chương 11: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác). Lần sửa đổi này, nội dung dự thảo tiếp tục có những sửa đổi, bổ sung các điều Luật nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp 2013 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lao động; yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như đặt ra các quy định nhằm nghiêm cấm lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

Yêu cầu của việc sửa đổi Bộ luật Lao động lần này là sửa đổi cơ bản, toàn diện để giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế và tạo khung pháp lý linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động để tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, việc sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ của các luật mới ban hành trong thời gian gần đây và đáp ứng yêu cầu từ hội nhập kinh tế quốc tế với cam kết thực hiện 4 nguyên tắc về các điều kiện lao động cơ bản của người lao động tại nơi làm việc theo Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà cho biết, thực tiễn Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em (LĐTE) như hoàn thiện luật pháp, chính sách, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ LĐTE trái qui định của pháp luật còn nhiều khó khăn. Trong đó, vấn đề nghèo đói vẫn được xem là nguyên nhân chính dẫn đến trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế và từ đó dẫn đến nguy cơ LĐTE trái qui định của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng nhấn mạnh Hội thảo cần tập trung bàn luận và đưa ra đề xuất đối với những nội dung cốt lõi về lao động chưa thành niên. Đó là, xác định các quy định nhằm bảo vệ quyền làm việc/ lao động phù hợp với lứa tuổi, không ảnh hưởng đến việc học tập, sự phát triển thể chất, tinh thần của người chưa thành niên. Trong đó, tập trung chủ yếu vào 4 nhóm vấn đề: Xác định độ tuổi lao động phù hợp; Các nguyên tắc tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp; Công việc và địa điểm làm việc phù hợp với lao động chưa thành niên. Đồng thời, việc đưa ra những quy định bảo vệ quyền của trẻ em/người chưa thành niên trong lao động là hết sức quan trọng góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu hội nhập thương mại của Việt Nam, đặc biệt là khi nước ta đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tiến tới ký kết, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TBXH trình bày lộ trình, nội dung sửa đổi liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên

Hiện Bộ luật Lao động áp dụng cho người lao động (NLĐ) thuộc khu vực kinh tế chính thức, trong khi phần lớn trẻ em lao động trong khu vực phi chính thức, các em dễ trở thành lao động trẻ em nếu không được bảo vệ.

Đối với nội dung sửa đổi nhóm điều luật liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên bao gồm: Xác định độ tuổi lao động tối thiểu; Đưa ra nguyên tắc tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên; Xác định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý; Xác định công việc và địa điểm làm việc phù hợp. Cụ thể, độ tuổi qui định, độ tuổi lao động tối thiểu là từ đủ 15 tuổi trở lên; NLĐ chưa thành niên là NLĐ chưa đủ 18 tuổi (có 3 mốc tuổi: chưa đủ 13 tuổi, đủ 13 đến chưa đủ 15 tuổi, đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi).

Về thời giờ làm việc hợp lý, thời giờ làm việc của người chưa đủ 13 tuổi không quá 1 giờ/1 ngày hoặc 5 giờ/1 tuần. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không được quá 4 giờ/1 ngày hoặc 20 giờ/ 1 tuần. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá 8 giờ/1 ngày hoặc 40 giờ/1 tuần. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc.

 

Các đại biểu đề xuất những kiến nghị tại Hội thảo

Những nội dung được thảo luận tại Hội thảo đều là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới đông đảo người lao động,  và các doanh nghiệp. Do đó, các nội dung của Hội thảo cần được thảo luận lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền cơ bản tại nơi làm việc của người lao động, nhất là người chưa thành niên và góp phần hoàn thiện thể chế thị trường lao động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các đại biểu đều cho rằng, trong Bộ luật Lao động sửa đổi cần qui định rõ ràng độ tuổi lao động làm việc tối thiểu và các trường hợp ngoại lệ; Cần cụ thể hóa một số điều trong Bộ luật Lao động, Luật người khuyết tật bằng văn bản hướng dẫn, tránh chung chung; Cần xây dựng hướng dẫn cách làm việc, đối xử với người yếu thế, giúp hòa nhập tai doanh nghiệp…
Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 7 tới.

Theo molisa.gov.vn