vi-VNen-US
Lào Cai: Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Cập nhật ngày: 27/05/2019

Trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngày 24/5, UBND tỉnh Lào Cai đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các cấp ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và đồng bộ các hoạt động quản lý thanh, thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em. Tổ chức nhiều hơn các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo miền núi, dân tộc thiểu số và đặc biệt khó khăn được sống, học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh…

 Tỉnh Lào Cai hiện có trên 230.000 trẻ em (chiếm 32% dân số toàn tỉnh), trong đó gần 149.000 trẻ em là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn 4,5%, giảm bình quân 0,2%/năm. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như: Tỷ lệ trẻ em nghèo thuộc dân tộc thiểu số còn cao trên 41.000 trẻ em, trên 10.000 trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, không nơi nương tựa, mắc bệnh hiệm nghèo, bị xâm hại, bạo lực…
Để Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 được triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Dương đề nghị các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai tốt Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản liên quan đến trẻ em. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và đồng bộ các hoạt động quản lý thanh, thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em. Tổ chức nhiều hơn các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo miền núi, dân tộc thiểu số và đặc biệt khó khăn được sống, học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh…
Tại lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh gần 1 tỷ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 20 suất học bổng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.