vi-VNen-US
HƯỚNG DẪN BÁO CHÍ TRONG DIỄN ĐÀN TRẺ EM QUỐC GIA LẦN THỨ 6 NĂM 2019
Cập nhật ngày: 15/08/2019

ảnh minh họa

Báo chí đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu của diễn đàn và đưa thông điệp của trẻ em tới tất cả mọi người. Sự tham gia của các cơ quan báo chí là để đảm bảo tiếng nói của trẻ em về những vấn đề của trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

 

1. Nguyên tắc

          Tất cả các nguyên tắc dưới đây cần thiết phải được áp dụng trong tất cả các trường hợp có liên quan đến báo chí và xuất bản tài liệu của Diễn đàn:

            Lợi ích tốt nhất: Trong tất cả các hoạt động có liên quan đến báo chí, xuất bản các tài liệu của diễn đàn, lợi ích tốt nhất của trẻ em phải được ưu tiên hàng đầu.

           Đồng ý tham gia: Cần hỏi ý kiến và được sự đồng ý của trẻ em trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến phỏng vấn báo chí và truyền hình để lường trước được những thông tin có liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em tham dự Diễn đàn theo quy định (các thông tin cá nhân của trẻ em cần cân nhắc và hỏi ý kiến của trẻ em, Ban tổ chức trước khi đưa tin).

           Tự nguyện: Tất cả các liên hệ giữa báo chí và cá nhân trẻ em phải dựa trên tinh thần tự nguyện của trẻ em. Ban tổ chức Diễn đàn cần phải được thông báo và hỗ trợ trẻ em trong tất cả các cuộc phỏng vấn. Trẻ em có quyền từ chối các cuộc phỏng vấn mà các em không muốn tham gia.

            Các bài viết có chất lượng: Cần đảm bảo rằng các bài viết đăng trên báo, in ấn và xuất bản tài liệu phải tuân thủ pháp luật, mang tính tích cực, có đạo đức, tôn trọng quyền của trẻ em, tuyệt đối trung thành với sự thật.

             Thái độ phù hợp: Khi thực hiện các hoạt động phỏng vấn trẻ em các phóng viên cần lưu ý đến thái độ hợp tác của các em (kể cả khi các em đã đồng ý tham gia) để có thái độ, cách ứng xử phù hợp:

          - Thận trọng với ngôn từ, hành động tôn trọng trẻ em và quyền của trẻ em;

         - Không đứng sát hay có những đụng chạm không phù hợp với trẻ em;

         - Không sử dụng từ ngữ xúc phạm, hạ thấp nhân phẩm, danh dự, uy tín của trẻ em.

Đặt câu hỏi phù hợp: Câu hỏi cần được chuẩn bị đơn giản và phù hợp với sự hiểu biết của trẻ em.

Đúng lúc, đúng thời điểm:  Ban tổ chức sẽ bố trí thời gian để phóng viên tham gia phỏng vấn trẻ em, các phóng viên cần lưu ý về thời gian đã được bố trí, tránh việc đưa trẻ em ra ngoài trong các phiên làm việc làm ảnh hưởng đến chương trình làm việc của Diễn đàn.

Có sự tham gia của người phụ trách trẻ em: Mọi cuộc phỏng vấn cá nhân trẻ em phải có sự đồng hành của người phụ trách trẻ em hoặc thành viên Ban tổ chức Diễn đàn.

2. Báo chí sẽ được

 - Cung cấp thông tin: Các phóng viên sẽ nhận được đầy đủ thông tin của Diễn đàn bao gồm:

Thông cáo báo chí;

Thông tin về diễn đàn (chương trình, nội dung, thành phần tham gia);

Các thông điệp của diễn đàn.

        - Hướng dẫn: Phóng viên sẽ nhận được thông tin hướng dẫn chi tiết từ Ban tổ chức Diễn đàn.

              3. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm

       - Nhận đăng ký hoạt động phỏng vấn, ghi hình trẻ em;

       - Bố trí thời gian và địa điểm dành cho phóng viên tác nghiệp/đưa tin;

       - Giám sát các hoạt động của báo chí trong suốt quá trình diễn đàn;

       - Cung cấp đầy đủ thông tin về Diễn đàn cho phóng viên;

        - Ban tổ chức phân công ông Vũ Văn Dũng, số điện thoại: 0977.673796  điều phối tất cả các hoạt động cho báo chí tham dự Diễn đàn.

        4. Lựa chọn trẻ em, người phụ trách trẻ em tham gia phỏng vấn trong Diễn đàn

         Có 2 cách: phỏng vấn ngẫu nhiên và phỏng vấn có sự chuẩn bị, lựa chọn.

        - Phỏng vấn ngẫu nhiên áp dụng khi: Nội dung phỏng vấn được Ban tổ chức cho phép phỏng vấn.

        - Phỏng vấn có sự chuẩn bị, lựa chọn: Đây là hình thức khuyến khích sử dụng.