vi-VNen-US
10 năm chặng đường trưởng thành của Diễn đàn trẻ em quốc gia
Cập nhật ngày: 15/08/2019

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2009. Thành thông lệ 2 năm một lần, diễn đàn là hoạt động để đại diện trẻ em từ các tỉnh, thành phố được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và đại diện các cơ quan, tổ chức lắng nghe trẻ em, phản hồi những giải pháp, hoạt động giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ em thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Những hình ảnh từ chặng đường 10 năm qua của Diễn đàn.

 

tấm-4--1,2x2,1m--FILE-TK.jpg

 

tấm-1--1,2x2,1m--FILE-TK.jpgtấm-2--1,2x2,1m--FILE-TK.jpgtấm-3--1,2x2,1m--FILE-TK.jpg

tấm-5--1,2x2,1m--FILE-TK.jpg

tấm-6--1,2x2,1m--FILE-TK.jpg