vi-VNen-US
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Cập nhật ngày: 27/11/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/11/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cổng TTĐT của Bộ LĐ-TBXH xin đăng tải toàn văn Công điện.

 

QĐ-01-LĐTBXH-1.jpg

QĐ-01-LĐTBXH-1--2.jpg