vi-VNen-US
Giải pháp nào để phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam?
Cập nhật ngày: 05/06/2019

Mới đây, Hội nghị quốc gia về chính sách phát triển toàn diện trẻ em đã được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ LĐTBXH và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức với sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan…

 

 
Hội nghị quốc gia về chính sách phát triển toàn diện trẻ em. Ảnh Mạnh Dũng. 
 
Các quyền trẻ em đều được bảo vệ thực sự
 
Theo bà Tòng Thị Phóng, Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là Hội nghị quốc gia bàn về chính sách phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam, mà còn bàn về trách nhiệm trong công tác trẻ em Việt Nam tham gia có trách nhiệm khi thực hiện Công ước Liên hợp quốc. Đây cũng là hành động thiết thực kỷ niệm 30 năm thực hiện Công ước về quyền trẻ em (1989-2019) và chuẩn bị cho Hội nghị phát triển trẻ em khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.
 
Hội nghị cũng chính là sự cụ thể một nguyên tắc mới và tiến bộ được quy định trong Luật Trẻ em, đó là “bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành và địa phương”, hướng đến phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam.
 
Vẫn theo bà Tòng Thị Phóng, Việt Nam đã phấn đấu đạt các mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo, trong đó có những vấn đề liên quan đến trẻ em, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ như Công ước của Liên hợp quốc, đề cao vai trò của gia đình, trách nhiệm của xã hội. Các quyền trẻ em từ quyền sống, quyền được chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, giữ gìn bản sắc văn hóa và tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tài sản… đều được bảo vệ thực sự với chế độ ưu việt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó, có trách nhiệm của việc tổ chức thực hiện. Bà đề nghị, Hội nghị này cần xác định rõ thực trạng, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; cần bàn, đề xuất những giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề tồn tại của trẻ em, bảo đảm nguyên tắc dành những gì tốt nhất cho trẻ em, hướng tới tương lai.
 

 
Các quyền trẻ em Việt Nam đều được bảo vệ thực sự. Ảnh T. Vân
 
Một số giải pháp cơ bản đảm bảo quyền trẻ em
 
Để các quyền trẻ em được bảo đảm thực hiện, đáp ứng, các vấn đề trẻ em được giải quyết một cách tích cực và bền vững, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, trong năm 2020, năm bản lề kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và trong giai đoạn 2021 - 2025 sắp tới, chúng ta cần tập trung một số giải pháp cơ bản sau đây: 
 
Một là: Khẩn trương đưa các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm quyền trẻ em vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Chính phủ sẽ có hướng dẫn đưa các chỉ tiêu về trẻ em thành chỉ tiêu bắt buộc trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đặt các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào trọng tâm của việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự vì phát triển bền vững đến năm 2030. 
 
Hai là: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, ưu tiên lĩnh vực bảo vệ trẻ em và thiết lập môi trường sống an toàn cho trẻ em, củng cố chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Các bộ, ngành cần bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời các vấn đề về trẻ em phát sinh. 
 
Ba là: Đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện quyền trẻ em theo hướng sáng tạo, sử dụng đồng thời nhiều kênh truyền thông, giáo dục. Thúc đẩy hoạt động của các mô hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em để thu thập ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
 
Bốn là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và tham gia thực hiện các quyền của trẻ em ở các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, ở địa phương và cơ sở. Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn hình thành nhóm thường trực bảo vệ trẻ em, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em. Tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng, nâng cấp cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, các thiết chế vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em. 
 
Năm là: Chính phủ, Bộ LĐTBXH sẽ phục vụ thực hiện tốt nhất việc giám sát chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Quốc hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với các bộ, ngành và địa phương; việc kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ đối với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và hỗ trợ, can thiệp tốt nhất, kịp thời nhất cho đối tượng bị xâm hại. Chúng tôi đang nghiên cứu về các biện pháp xử lý nghiêm minh nhất để báo cáo với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thiện các bộ chỉ số đánh giá, giám sát về thực hiện quyền trẻ em; về chỉ tiêu nghèo đa chiều trẻ em nâng cao chất lượng thu thập thông tin, báo cáo về thực hiện Luật Trẻ em và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. 
 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam là quốc gia được đánh giá thực hiện tốt nhiều thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiến bộ về quyền trẻ em. Trong thời gian tới, nhiều vấn đề về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em đã và sẽ còn xuất hiện trong quá trình phát triển và hội nhập. Sự phát triển toàn diện của trẻ em có ý nghĩa sống còn đối với chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển của một quốc gia, một dân tộc. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, việc bảo đảm quyền trẻ em sẽ được thực hiện ngày càng tốt hơn ở nước ta. “Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước; với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt hơn công tác trẻ em trong thời gian tới, mang lại phúc lớn cho dân tộc, phồn vinh cho đất nước”, Bộ trưởng nói.

 

 

Châu Anh/TC GĐ&TE