vi-VNen-US
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Đảng bộ Bộ nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cập nhật ngày: 04/02/2020

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 03/02/2020, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng đã tới chúc mừng Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

 Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “ Đảng bộ Bộ đã luôn chủ động xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội của toàn Ngành”.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm bản lề, năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, là năm triển khai đại hội đảng các cấp, tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội lần thứ IX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, Đảng ủy Bộ cần chủ động, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương”.
Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và cảm ơn Ban Cán sự đảng và cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những năm qua.
“Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thời gian qua đã đạt được kết quả tốt trên tất cả các mặt, đặc biệt trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn”, đồng chí Lê Văn Hoạt khẳng định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cho biết, năm 2020 là năm cả nước triển khai đại hội đảng các cấp, tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ đã và đang triển khai các công việc theo đúng kế hoạch, công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự đại hội điểm cấp chi bộ…Đảng ủy Bộ rấtmong Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo để công tác tổ chức Đại hội Đảng toàn Đảng bộ đạt được kết quả cao nhất.